Banskötsel

Greener

Greenytorna klipps eller vältas dagligen. Klipphöjden anpassas till väderlek och säsongsvariationermen kommer mestadels att ligga på 3,2 – 3,7 mm. Gräsklipp samlas upp och hanteras så att det inte stör spel eller påverkar miljön negativt. Gödsling ska ske efter gräsets behov och aktuell jord/gräs-analys. För optimal fördelning av slitage flyttas hålen varje dag. Bevattning behovsanpassas. Vid höga dagstemperaturer kan greenerna duschas för att skydda greenytorna och sänka yttemperaturen. Krypvensgreenerna vattnas generellt mer sällan, men när så sker ska det ske ordentligt så att vattenbordetfylls. Luftning/vertikalskärning ska ske minst två gånger per månad. Dressning sker minst tre gånger per månad och ofta i samband med luftning. Borttagning av fläckar med oönskat gräs på krypvensgreenerna ska ske kontinuerligt, samt ersättas med gräs från gräsodlingen. Stödsådd sker vid behov eller någon gång per år.

Foregreen Kragen

dvs. den del av foregreen som löper runtgreenen närmast greenytan, sköts på samma sättsom greenytan. Kragen klipps på dubbla greenhöjden och ska ha en bredd på 50 cm runt hela greenen. Övrig del av foregreen dvs. inspelsytan (mellan 10 – 20 meter framför respektive green) klipps på mellan 10-12 mm. I några fall klipps inspelsytanpå 25-30 mm, dvs. på semiruffhöjd. Gödsling avinspelsytorna ska ske två till tre gånger per år med låntidsverkande gödsel samma som fairway. Dressning av inspelytorna sker efter behov och i samband med green dressningen.

Tees

Under högsäsong klipps tees tre gånger pervecka. Klipphöjd 10-12 mm. Teeytan ska hållas så stor som möjligt samt utformas med rundade hörn och skarpa kanter .Uppslagen torv repareras minst en gång per vecka av banpersonalen och samtliga grästees.Bevattning sker efter behov och gödsling ska ske regelbundet och enligt analys.Luftning/vertikalskärning samt dressning ska ske minst en gång per månad.Teemarkeringar flyttas varje dag för fördelning av slitage utom lördag och söndag.Puts gäller, dvs. skräp, nedfallna löv, etc., tas bort.Bänkar och bolltvättar ska vara välvårdade och funktionsdugliga. Teeskyltar ska stå rakt och papperskorgar ska tömmas minst två gånger per vecka, vid behov oftare.Teeområden och teemattor på 9-hålsbanan ska hållas snygga och städade.

Fairways

Klipps 3 gånger per vecka. Klipphöjd ligger mellan 12-14 mm beroende av vädret. Vid extrem torka höjs klipphöjden för minska stressen av gräset och för att minska behovet av vatten.Konturklippning med varierande bredder ska ske enligt plan. Denna klippning ska ge hålen varierande svårighetsgrad och bredden av fairwayska ansluta till klubbens prioritering av familj och sällskapsspel.Gödsling och bevattning ska behovsanpassas och sanddressning ska ske en till två gång per år. Luftning/vertikalskärning ska ske 2-3 gånger per år. Effektiv dränering av fairways ska eftersträvas.

Ruff

Ruffar klipps löpande under hela veckan med undantag för helger torkperioder. Klipphöjd 50 mm.