Köinformation

Här kan du läsa om kösituationen hos oss.

Vi har drygt 1 000 personer som står i kö för att bli medlemmar i Djursholms Golfklubb. Antalet köande som får erbjudande om medlemskap beslutas av styrelsen varje höst och kan variera från år till år. Kötiden för seniorer som inte har familjemedlemsstatus ligger f.n på ca 6-8 år beroende på om man bor i Danderyds kommun eller ej.

DGKs idé är att vara en klubb som prioriterar sällskaps- och familjegolf. Därför har klubben som policy att i första hand ta in närstående till medlemmar (familjemedlemmar) samt personer boende i Danderyd. Till familjemedlemmar räknas köande som är gifta och sambo med aktiv medlem samt juniorer som är barn eller barnbarn till aktiv medlem.