Bokningsregler 2017

Följande gäller för bokning på 18-hålsbanan.

18-hålsbanan

Varje aktiv medlem kan boka 3 tider, 30 dagar framåt i bokningssystemet. Bokning skall avse eget spel och inte vara för annans räkning.

Högst två av tiderna får gälla på lö/sö eller helgdag. Samtliga spelare i bollen skall bokas med namn och golf-id.
Ny starttid kan bokas på plats när man anmäler närvaro.

 Allmänt
Samtliga dagar omfattas av tidsbokning i receptionen. Receptionen och tidbokningen är öppen på vardagar mellan kl 07.45-17.00 och på helger mellan kl 07.45-16.00.

Det finns sju starttider per timme på vardagar, fem tider kan bokas i förväg medan två är skuggtider. Skuggtiderna kan bokas på speldagen på telefon eller i receptionen. På helger finns det sex tider i timmen, fyra tider kan bokas i förväg och de övriga två är skuggtider.

På vardagar före kl 08.00 och efter klockan 17.00 samt på helger före kl 08.00 och efter kl 16.00 gäller bollränna. 
Endast 2- bollar är tillåtet på vardagar före kl 08.00 och på lördagar, söndagar samt helgdagar före kl 9.00. Alla starttider mellan kl 08.00-09.00 på helger är möjliga att boka i förväg.
På måndagar är banan stängd mellan kl 00.00-09.30 pga banarbete!

Medlemmar kan boka tid på golf.se, per telefon 08-544 96 451, direkt eller på terminalen i receptionen enligt ovan. Om det står en beställare vid receptionen samtidigt som det ringer, ska den som står vid receptionen först expedieras, därefter ska "telefonbeställaren" och "receptionsbeställare" växelvis expedieras.

Alla spelare har anmälningsplikt i receptionen senast 15 minuter före bokad tid. Minst en spelare i bollen kvitterar ut tiden.

Receptionen äger rätt att efter kl 10.00 på vardagar samt under lördagar och söndagar fylla ut bollarna till 4-bollar om så behövs på grund av hög belastning.

 

9-hålsbanan

Starttid regleras genom bollränna alla dagar. Spelare från hål nr 9 som avser att starta sitt andra varv har förtur till varannan starttid enligt blixtlåsprincipen. Ev startförbud på 9-hålsbanan anslås i klubbhuset, på välkomsttavlan samt på 1:ans tee.