Våra greenfee-avgifter 2019

Greenfee-avgift ska alltid erläggas före påbörjat spel!

Greenfee 9-hålsbanan (vintergreener)

Seniorer                                            200        Juniorer                                                  100
Senior, spel m aktiv medlam   150        Junior, spel med aktiv medlem      50   

 

Följande greenfee-avgifter gäller på DGK 2019:

18-hålsbanan Vardagar Helger Spel med aktiv medlem vardag/helg
Seniorer 750:- 850:- 500:-/600:-
Juniorer 400:- 450:- 250:-/300:-
       
9-hålsbanan Vardagar Helger Spel med aktiv medlem vardag/helg
Seniorer 300:- 400:- 200:-/300:-
Juniorer 150:- 200:- 100:-/150:-


Vänklubbar

Djursholms Golfkubb har en etablerad vänklubbsstatus med följande klubbar: 
Stockholms GK
Lidingö GK
Kungl. Drottningholms GK
Saltsjöbadens GK
Vänklubbarna har en överrenskommelse att före kl 15.00 på vardagar spelar vi på varandras banor för 450:-.

 

Uthyrning av golfbil

Medlem med läkarintyg            200:-
Greenfee-gäst m läkarintyg      400:-
Medlem utan läkarintyg            400:-     (kan endast bokas på speldagen om lediga bilar finns)