Damkommitté

Välkommen att deltaga i damkommitténs aktiviteter!

Vår önskan är att alla damer ska känna sig välkomna och tycka att det är roligt att deltaga i våra tävlingar på tisdagar och ibland på onsdagar. Damernas tävlingsprogram finns här på hemsidan samt på damernas anslagstavla i klubbhuset. Förutom våra tävlingar på tis-/onsdagar, har vi ett par matchtävlingar som sträcker sig över hela säsongen.

Årets förändringar gällande damtävlingarna är:
- Byte av tävlingsdag till tisdag (förutom för Nationell Damdag, Evian och Ladies Invitational då
gäller onsdag) Att byta till tisdag innebär att onsdagarna för det mesta blir utan startförbud
och det ger medlemmar och deras gäster mer tid till spontangolf
- Start kl 10.00
- Anmälan senast måndag kl 12 via reception eller GIT. Mail skickas ut med starttid före kl 17.
- Ingen VSOP
Vi kommer att ha kvar eftermiddagstider (nu på tisdagar) när vi inte har någon specialtävling.

Kom ihåg att vi spelar för att ha vi ska ha roligt tillsammans!

Välkommen att kontakta oss om du undrar över något.

Väl mött!
Damkommittén