Tävlingshcp och hcp-revision

Tävlingshandicap

För att kunna ta emot pris i klubbens handicaptävlingar skall en spelare ha noterat minst fyra handicapronder i GIT under föregående eller under innevarande år. Detta gäller alla spelare (numera även spelare i handicapgrupp 1).

Reglerna för den årliga revisionen bygger på statistik från en stor mängd handicapronder där rapporten har jämfört respektive spelares medianresultat med ett förväntat genomsnittsresultat för respektive hcp-grupp enligt regelverket. Vill du veta mer om hur hcp revisionen går till så hittar du mer information på denna länk. http://golf.se/SGF/Regler-HCP/Handicapregler/

I klubben är det runt 170 medlemmar som kommer att få sin handicap reviderad vilket innebär en höjning med ett eller två slag alternativt en sänkning med ett eller två slag.

Om du anser att vi gjort en felaktig bedömning är du välkommen att kontakta oss via e-mail.

De medlemmar som inte har varit föremål för revidering men som av olika anledningar ändå önskar justering av sin hcp är också välkomna att kontakta oss (via e-mail...).

Med vänlig hälsning,

THK