Driving range

Välkomna till säsong 2017

 

Öppettider på rangen 

Måndag, Tisdag, Fredag  07.00 - 21.00 (sista hink 20:45)

Onsdag              07:00 - 19.00 (Bollplockning)

Torsdag       09:00 - 21:00 (Klippning av rangen)

Lördag - Söndag 07.00 - 18.00 (sista hink 17:45)

Observera att stägningstid är sista utslag!

   

Bollmaskinen tar emot Solo rangekort som köps och fylls på endast i shopen, betalkort(Visa,Mastercard) eller polletter som köps i shopen eller receptionen. 

Priser på Drivingrange 2016

Betalkort    20kr - 20 Bollar
Pollett       25kr - 30 Bollar

Rangekort  engångskostnad för kortet 60kr och laddas med jämna valörer

Small         15kr - 20 Bollar
Medium     25kr - 30 Bollar
Large          40kr - 60 Bollar

Säkerhet
Det är viktigt att spelare respekterar de anslagna säkerhets- och klädselreglerna för spel på vår driving range. Det är absolut förbjudet att slå bollar när det finns fotgängare, cyklister och joggare på andra sidan nätet vänligen respektera detta.
Det är även förbjudet att slå bollar som hamnar bortom gränsen som formas av out pinnarna i backen.

Bollplockning på egen hand är strängligen förbjudet!