ÖPPETTIDER PÅ DRIVINGRANGE

Måndag   07:00 - 21:00
Tisdag     07:00 - 21:00
Onsdag    07:00 - 19:00
Torsdag   09:30 - 21:00
Fredag     07:00 - 21:00
Lördag     07:00 - 18:00
Söndag    07:00 - 18:00 

Observera att stägningnsstid är sista utslag!

Bollmaskinen tar emot Solo rangekort som köps och fylls på endast i shopen,
Betalkort(Visa,Mastercard) i den gula Nayaxlådan på bollmaskinen
Polletter som köps i shopen eller receptionen.
 

Priser på Drivingrange 2018

Betalkort    20kr - 20 Bollar
Pollett        25kr - 30 Bollar

Rangekort  engångskostnad för kortet 50kr och laddas med jämna valörer

Small         15kr - 20 Bollar
Medium     25kr - 30 Bollar
Large         40kr - 60 Bollar

Säkerhet
Det är viktigt att spelare respekterar de anslagna säkerhets- och klädselreglerna för spel på vår driving range. Det är absolut förbjudet att slå bollar när det finns fotgängare, cyklister och joggare på andra sidan nätet vänligen respektera detta.
Det är även förbjudet att slå bollar som hamnar bortom gränsen som formas av out pinnarna i backen.

Bollplockning på egen hand är strängligen förbjudet!