Medlemsansökan

Medlemsansökan registreras i och med att klubbens kansli erhållit anmälningsblanketten som finns här nedan. Därefter faktureras köande seniorer och juniorer en årlig administrationsavgift, för närvarande 200 kr. Fr o m 2012 kan juniorer registreras i kön det år de fyller 6 år. Tidigare kunde juniorer ställas i kö tidigast det år de fyllde 8 år.

Ny avgift faktureras årligen under mars månad. Det är viktigt att man anmäler adressändring så att fakturan kommer fram.

Klubben skickar inte ut betalningspåminnelse om köfaktura ej betalas i tid. Obetald faktura innebär förlorad köplats.

Köande som erbjuds medlemskap och som inte önskar fullvärdigt medlemskap direkt har rätt att bli medlem utan spelrätt (fd. passiv medlem).

Köande som avböjer det senare alternativet kan välja mellan att flyttas sist i kön eller att lämna den.

Här nedan finns köansökan som ni fyller i och skickar in till oss!