Spelrättsfakturan förfaller till betalning!

Glöm inte att betala spelavgiften som förfaller till betalning den 28 februari 2020. Vid betalning efter förfallodatum tillkommer förseningsavgift på 350:-.