Medlemsavgifter 2020

Inträdesavgift      
Inträdesavgift för de som vid inträde är seniorer (det år man fyller 22 år) 21 000 kr    
Inträdesavgift för de som vid inträde är juniorer 5 000 kr    
       
Medlemslån  19 000 kr    
Aktiv medlem erlägger sitt medlemslån det år man fyller 26 år.    
       
Årsavgifter DGK KGAB Totalt
1.       Fullvärdig medlem      
          Senior (fr o m det år man fyller 22 år) 1200 7425 8625
          Junior (fr o m det år man fyller 16 år-21 år) 1200 2260 3460
          Yngre junior (6år -15 år) 1200 1585 2785
       
       
2.      Vardagsmedlem båda banorna 1200 5705 6905
          samt 9-hålsbanan lörd / sönd       
       
3.       Vardagsmedlem 1200 4820 6020
       
4.       Medlem 9-hålsbanan 1200 3540 4740
       
5.       Passiv medlem 1200    1200
       
       
Övriga avgifter      
Köavgift 200    
Förseningsavgift – DGK 150    
Förseningsavgift – KGAB 350    
Skåp omklädningsrum 250    
Överskåp i vagnhallen 450    
Underskåp i vagnhallen 750    
Elvagnskåp 1200