Medlemsavgifter 2018

Aktuella medlemsavgifter 2018

Inträdesavgift      
Inträdesavgift för de som vid inträde är seniorer (det år man fyller 22 år) 8 500 kr    
Inträdesavgift för de som vid inträde är juniorer 3 420 kr    
       
Medlemslån  31 000 kr    
Aktiv medlem erlägger sitt medlemslån det år man fyller 26 år.    
       
Årsavgifter DGK KGAB Totalt
1.       Fullvärdig medlem      
          Senior (fr o m det år man fyller 22 år) 1200 7300 8500
          Junior (fr o m det år man fyller 16 år-21 år) 1200 2220 3420
          Yngre junior (6år -15 år) 1200 1560 2760
       
       
2.      Vardagsmedlem båda banorna 1200 5610 6810
          samt 9-hålsbanan lörd / sönd       
       
3.       Vardagsmedlem 1200 4740 5940
       
4.       Medlem 9-hålsbanan 1200 3480 4680
       
5.       Passiv medlem 1200    
       
       
Övriga avgifter      
Köavgift 200    
Förseningsavgift – DGK 150    
Förseningsavgift – KGAB 350    
Skåp omklädningsrum 250    
Överskåp i vagnhallen 350    
Underskåp i vagnhallen 650    
Elvagnskåp 1100