Medlemskategorier 2019

Anmälan om ändring av passivt (kategori 5) resp aktivt medlemskap meddelas skriftligt till kansliet senast den 30 september året innan man önskar byta. Om man önskar byta spelkategori (nr 1-4) vill vi ha in ditt önskemål senast den 31 december. Följande medlemskategorier finns på DGK 2019:

1.  Fullvärdig medlem

Medlemmar i denna kategori får spela på klubbens båda banor alla dagar i veckan.

2.  Vardagsmedlem 18-hålsbanan samt medlem 9-hålsbanan lördag- sön och helgdagar

Medlemmar i denna kategori får spela på klubbens båda banor måndag till fredag, dock ej helgdagar som infaller på dessa dagar. På lör- sön- och helgdagar har medlemmen rätt att spela på 9-hålsbanan.

3.  Vardagsmedlem

Vardagsmedlemmar får spela på klubbens båda banor måndag tom fredag, dock inte på helgdagar som infaller under dessa dagar.

4.  Medlem 9-hålsbanan

Medlemmar på 9-hålsbanan får spela på klubbens 9-hålsbana alla dagar i veckan.

5.  Passiv medlem

Medlem utan spelmöjlighet.

 

Alla medlemmar som har ett aktivt medlemskap får vara med i klubbens arrangerade tävlingar mot erläggande av tävlingsavgift och ev greenfee beroende på vilken medlemskategori man har.