Alla mot Alla

ALLA MOT ALLA, 2018                      

Seniorkommittén inbjuder till sedvanligt matchspel i serieform. Tävlingen löper över säsongen och deltagarna överenskommer själva tid för sina matcher. Anmälda deltagare delas in i grupper efter handicap så att spelarna har så jämn spelstyrka som möjligt inom grupperna.

Gruppens storlek kommer att bero på antalet anmälda deltagare. Eftersträvad gruppstorlek är 6 deltagare vilket ger 5 matcher över säsongen. Matcherna spelas över 18 hål, vinst ger 2 poäng och oavgjort 1 poäng.

Eftersom det tidigare år ibland uppstått betydande svårigheter att få alla matcher till stånd på grund av att de skjutits upp till slutet av säsongen ber vi dig överväga om du har rimlig tillgänglighet innan du anmäler dig.

Anmälan sker i receptionen senast måndagen den 2 juli kl. 16.00.

Startavgift: 50 kr betalas i receptionen innan anmälningstidens utgång!

Gruppindelning sätts upp senast torsdagen den 5 juli.

 

Kommentarer