Fakturorna på medlemsavgiften 2020

Den 18 november skickade vi ut fakturan för medlemsavgiften 2020. Samtliga fakturor har skickats med mail till den mailadress som är registrerad i GIT. 
Tänk på att ni inom familjen kan ha fått fakturan till olika mailadresser!

Om du inte fått din faktura, vänliga kontakta oss omgående. Fakturan förfaller till betalning den 27 december 2019!

Kommentarer

Fler artiklar