Fakturorna på medlemsavgiften 2019

Samtliga fakturor har skickats med mail till den mailadress som är registrerad i GIT. Om man inte har någon mailadress har fakturan skickats med post.

Om du inte fått din faktura, vänliga kontakta oss omgående. Fakturan förfaller till betalning den 28 december 2018!

Kommentarer

Fler artiklar