Fakturorna på medlemsavgiften 2019

Samtliga fakturor har skickats med mail till den mailadress som är registrerad i GIT. Om man inte har någon mailadress har fakturan skickats med post.

Om du inte fått din faktura, vänliga kontakta oss omgående. Fakturan förfaller till betalning den 28 december 2018!

Kommentarer