Informationsmötet den 19/9 kl 19:00 flyttat till Danderyds Gymnasiums aula!

Styrelsen bjuder in samtliga medlemmar till höstens planerade informationsmöte tisdagen den 19 september kl 19.00 på Danderyds gymnasium.

Styrelsen bjuder som tidigare meddelats in samtliga medlemmar till höstens planerade informationsmöte tisdagen den 19 september klockan 19:00 i ny lokal, Danderyds Gymnasiums aula. 

Vi kommer att gå igenom;

  • Generalplan samt vision för DGK
  • Vår Värdegrund
  • Status på genomförda projekt, ekonomiskt utfall av dessa
  • Samt ge samtliga närvarande medlemmar möjlighet till ställa frågor om styrelsens verksamhet

Då intresset för mötet är mycket stort ber vi de som vill delta och ännu inte skickat OSA att göra det senast den 15 september till jessica.wannerberg@dgk.nu

Varmt välkomna!

Styrelsen i DGK

Kommentarer