Nu öppnar vi greenerna på 9-hålsbanan!

Nu har vi öppnat ordinarie greener på 9-hålsbanan!

9-hålsbanan är öppen för medlemmar, deras gäster och klubbens samarbetspartners. Vi hoppas kunna hålla de ordinarie greenerna öppna så mycket som möjligt men vid sämre väderlek kommer vi temporärt att stänga de ordinarie greenerna.

OBS! Ytterst viktigt att vi hjälps åt att laga samtliga nedslagsmärken.

Som vanligt gäller att ordinarie greener inte får beträdas vid frost. Spel får då endast ske mot vintergreener.

Greenfeeavgiften (gäst till aktiv medlem) skall erläggas före spel i receptionen.

Gäst till aktiv medlem, senior 150 kronor, junior 100 kronor.

18-hålsbanan, driving rangen och samtliga greener på våra övningsområden är tillsvidare stängda.

Kommentarer