Resultatsammandrag respektive klass den 21 juli

Nu har vi spelat tre omgångar av tisdagstävlingen. Ännu en fin golfdag och många bra resultat. Totalt var det 34 som startade denna dag. Resultat de tre bästa i respektive klass: L - Jan Frenne - 63 slag, Lennart Svedberg - 69 samt Anders Tjärnvall - 70.

Klass H  - Lars Frumerie - 70 slag, Claes Swedenstedt -71 och Kjell-Åke Schlyter 71.

Du kan se sammandraget fär respektive klass efter tre rundor i bifogad fil.

Kommentarer