Seniorernas öppningstävling den 8 maj 208

Nu är det dags att anmäla dig till seniorernas öppningstävling den 8 maj 2018.

Äntligen börjar vi se en antydan till vår och värme. Sålunda dags för att anmäla dig till seniorernas öppningstävling den 8 maj 2018. Den spelas av tradition som en lagtävling i tremannalag med spelformen poängbogey. där de två bästa resultaten räknas per hål. På kvällen samlas vi alla för en gemensam middag i klubbhuset. Detta år kommer matsalen att var välfylld då även damerna har sin öppningsmiddag samma kväll. Blir bara glatt och trevligt. Som traditionen bjuder kan den som önskar även förtära sångvänlig dryck.

Passa på och anmäl dig så snart som möjligt. Du gör etta via golf.se eller receptionen. Glöm ej att anmäla om du deltar i middagen eller inte. På golf.se måste du göra detta för att din anmälan ska regsitreras.

Är det så att du är 80 år kan du åka bil utan läkarintyg när det gäller seniorernas tävlingar. Du måste då förstås ange att du önskar bil.

Är det så att du inte har möjlighet att spela så kan du ändock vara med på middagen. Anmäl dig då på separat lista som finns uppsatt på seniorernas anslagstavla i klubbhuset. 

Välkommen till en ny härlig golfsäsong

Seniorkommittén

Kommentarer

Fler artiklar