Trångt på klubbens parkering

Vi är väl medvetna om att det just nu råder brist på parkeringsplatser i samband med ombyggnationen av nya puttinggreen. Av denna anledning ber vi er att i viss mån samåka till klubben. Tack för ert samarbete.

Kommentarer