Förbättrings- och vårförberedande arbeten på våra banor!

Under vintern har vi arbetat en hel del i skogen runt banorna.  Vissa områden har gallrats ur för att få mer solljus på greener, andra områden vi har gallrat ur för att få klarare spellinjer och få fram vissa karaktärsträd i området. Gallring har även gjorts för att skapa bättre markförhållanden på spelytorna. Ytan vänster om green 9 på 18 hålsbanan har grävts ur och materialet kommer ersättas för att förbättra växtbetingelserna för gräset.

Slänten till höger om tee 10 har jämnats ut med materialet från ytan vänster om green 9. Anledningen till det är lättare skötsel av slänten mot tee. 

De senaste veckorna har vi arbetat med isen på greenerna som har legat sedan i början av februari. Vi hackar hål i isen för att få bort gasutväxling av de skadliga gaser som bildas under ett långvarigt istäcke.

Sen när det blir sol och varm-grader lägger vi på mörk sand för att skynda på smälteffekten.

Nu hoppas vi att vi får en bra start på våren med värme och sol!

 

Kommentarer

Fler artiklar