Vision 50/50

Nu är Djursholms Golfklubb med på resan mot ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige! Klubben har sökt och blivit antagen till Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50.

Projektet påbörjas nu i maj och vi kommer att söka deltagare för att sätta samman en Referensgrupp bestående av medlemmar i alla åldrar och spelnivåer, från alla kommittéer, såväl nya som gamla medlemmar och inte minst både kvinnor och män. Även personal kommer såklart att delta.

Det är en digital utbildning och ett verktyg som vänder sig till både golfklubbar och golfdistriktsförbund. Det är styrelsens förhoppning att detta kommer bidra till vår gemenskap och att Djursholms Golfklubb blir en ännu mer välkomnande, jämställd och trevlig klubb. Vi hoppas att du vill vara med på resan!

Alla som tycker att detta låter spännande är välkomna att anmäla sitt intresse på enkäten nedan.

Styrgruppen där bla både Klubbchef och Ordförande ingår kommer sedan att sätta samman en väl balanserad grupp. Vi är också tacksamma för alla tips på lämpliga kandidater och kommer även att kontakta alla kommittéer direkt. 

1. Uppstart av projektet

 

Enkäten är först mottagen hos oss när ni samtidigt fått en bekräftelse till den e-post ni angivit. Får ni ingen bekräftelse har alltså inte anmälan gått fram och vi ber er då att försöka igen.