Medlemsavgifter 2017

Aktuella medlemsavgifter 2017

Inträdesavgift      
Inträdesavgift för de som vid inträde är seniorer (det år man fyller 22 år) 8 375 kr    
Inträdesavgift för de som vid inträde är juniorer 3 380 kr    
       
Kapitalinsats 31 000 kr    
Medlemmar med spelrätt erlägger kapitalinsats det år man fyller 26 år.    
       
Årsavgifter DGK KGAB Totalt
1.       Fullvärdig medlem      
          Senior (fr o m det år man fyller 22 år) 1200 7175 8375
          Junior (fr o m det år man fyller 16 år-21 år) 1200 2180 3380
          Yngre junior (6år -15 år) 1200 1535 2735
       
       
2.      Vardagsmedlem båda banorna 1200 5515 6715
          samt 9-hålsbanan lörd / sönd       
       
3.       Vardagsmedlem 1200 4660 5860
       
4.       Medlem 9-hålsbanan 1200 3420 4620
       
5.       Passiv medlem 1200    
       
       
Övriga avgifter      
Köavgift 200    
Förseningsavgift – DGK 150    
Förseningsavgift – KGAB 350    
Skåp omklädningsrum 250    
Överskåp i vagnhallen 350    
Underskåp i vagnhallen 650    
Elvagnskåp 1100