Medlemskategorier 2018

Anmälan om ändring av passivt (kategori 5) resp aktivt medlemskap meddelas skriftligt till kansliet senast den 30 september året innan man önskar byta. Om man önskar byta spelrättskategori (kategori 1-4) vill vi ha in ditt önskemål senast den 31 december. Följande medlemskategorier finns på DGK 2018:

1.  Fullvärdig medlem

Medlem som har denna spelrätt äger rätt att spela på klubbens båda banor alla dagar i veckan.

2.  Vardagsmedlem 18-hålsbanan samt medlem 9-hålsbanan lördag- sön och helgdagar

Medlem som har denna spelrätt äger rätt att spela på klubbens båda banor måndag till fredag, dock ej helgdagar som infaller på dessa dagar. På lör- sön- och helgdagar har medlemmen rätt att spela på 9-hålsbanan.

3.  Vardagsmedlem

Medlem som har denna spelrätt äger rätt att spela på klubbens båda banor måndag tom fredag, dock inte på helgdagar som infaller under dessa dagar.

4.  Medlem 9-hålsbanan

Medlem som har denna spelrätt äger rätt att spela på 9-hålsbanan alla dagar i veckan.

5.  Passiv medlem

Medlem utan spelrätt.

 

Alla medlemmar som har ett aktivt medlemskap har rätt att deltaga i klubbens arrangerade tävlingar mot erläggande av startavgift och ev greenfee beroende på vilken spelrätt man har.