1

Par
3
Index
15
Gul
133m
Röd
121m

1

Par
3
Index
15
Gul
133m
Röd
121m

Höger bunker är djup, håll vänster.

På detta inledande par-3 hål påverkar den upphöjda greenen och att det ofta är lite motvind att du ganska ofta bör välja en klubba extra. Vänstra halvan av greenen är säkrast då bunkern till höger är både stor och djup.