2

Par
4
Index
17
Gul
258m
Röd
242m

2

Par
4
Index
17
Gul
258m
Röd
242m

Håll uppsikt för spelare på 9:ans fairway.

Säkraste vägen är ett utslag i mitten av fairway, var nog med att ta tillräckligt med klubba så att utslaget hamnar i ”kröken” av fairway vilket gör att inspelet går att slå utan att behöva flyga över någon av greenbunkrarna. För den långt slående spelaren går det att gå direkt mot greenen men se upp för det stora buskaget på vänster sida om greenen.