6

Par
4
Index
11
Gul
236m
Röd
193m

6

Par
4
Index
11
Gul
236m
Röd
193m

Slag över greenen straffas ordentligt.

Hålet går absolut att nå på ett slag för den långt slående spelaren men ofta så är bästa inspelsläget c:a 75 m kort om green. Greenens bakre halva faller utför och bakåt vilket gör att inspelet bör komma brant in mot flaggan för att ligga kvar.