9

Par
4
Index
3
Gul
291m
Röd
241m

9

Par
4
Index
3
Gul
291m
Röd
241m

Banpersonal och fotgängare trafikerar grusvägen, så håll uppsikt.

Utslaget placeras bäst precis över vägen som korsar fairway till vänster om den lilla kulle som finns i högra ruffkanten. Ta inte för mycket klubba från tee, om utslaget blir för långt kommer ett antal stora ekar i spel på hålets vänstra sida. Greenen kräver i princip en direkt träff men det finns lite marginal på höger sida.