Köinformation

Här kan du läsa om kösituationen hos oss.

Vi har ca 1 300 personer som står i kö för att bli medlemmar i Djursholms Golfklubb. Antalet köande som får erbjudande om medlemskap beslutas av styrelsen varje höst och kan variera från år till år. 
Kötiden för seniorer som inte har familjeanknytning ligger nu 2021 på 4-6 år beroende på om man bor i Danderyds kommun eller ej. Kötiden för juniorer är just nu 2021 ca 4-6 år beroende på om man bor i Danderyds kommun eller inte och om man har familjeanknytning eller inte. Just nu fler juniorer i kö än vi har juniormedlemmar så man är medveten om att kötiden kan bli lång.

DGKs idé är att vara en klubb som prioriterar sällskaps- och familjegolf. Därför har klubben som policy att prioritera köande som har familjeanknytning till aktiv medlem. Som familjeanknytning räknas köande som är gift eller sambo med aktiv medlem samt junior som är barn eller barnbarn till aktiv medlem.