Välkommen till vår 18-hålsbana!

Det börjar närma sig, den 1 augusti stänger vi som planerat 18-hålsbanan för den ombyggnationen av greenerna. Nedan är den presentantion som visades i samband med informationsmötet den 24 september 2019.

 Klicka här för presentationen

Klick här för members guide - hål för hål

1

Par
4
Index
11
Vit
328m
Gul
323m
Blå
323m
Röd
295m
Orange
210m

1

Par
4
Index
11
Vit
328m
Gul
323m
Blå
323m
Röd
295m
Orange
210m

Förbi eken gäller.

Viktigt är oavsett vilken tee som utslaget slås ifrån att komma förbi den stora eken på hålets vänstra sida för att ha ett fritt inspel mot greenen. För den långt slående spelaren är den optimala linjen från tee ett högt slag till vänster om den stora eken i linje mot greenen.  Bakom greenen med endast några få meters marginal är det Out of Bounds så var noga med klubbvalet för inspelet mot greenen.

Fakta om 18 Hålsbanan

Djursholms Golfklubb bildades 1931 och var då landets fjärde 18 hålsbana. under slutet av 60 talet utvecklades området och fick en något kortare 9 hålsbana (Banarkitekt Stig Sköld). 2003-09 byggdes samtliga greenområden om till sanduppbyggda greener (usgastandard) med krypvensgräs (banarkitekt Bob Kains). Hålen består av en blandning av park och skogskaraktär.

Karaktär

Park/skogsbana

Grässort

Tee

Rödsvingel/Ängsgröe

Fairway

Rödsvingel/Ängsgröe

Green

Krypven

Klipphöjder

Tee

10

Fairway

13

Green

03

Slope