Välkommen till vår vackra 9-hålsbana!

1

Par
3
Index
15
Gul
133m
Röd
121m

1

Par
3
Index
15
Gul
133m
Röd
121m

Höger bunker är djup, håll vänster.

På detta inledande par-3 hål påverkar den upphöjda greenen och att det ofta är lite motvind att du ganska ofta bör välja en klubba extra. Vänstra halvan av greenen är säkrast då bunkern till höger är både stor och djup.

Fakta om 9 Hålsbanan

I slutet av 60 talet las 18 hålsbanans sträckningen om och Djursholms Golfklubb fick en något kortare 9 hålsbana. 9 hålsbanan har par 3 till par 5 hål med en blandning av park och skogshål. Greenområdena är ombyggda 2007-09 i samma standard som 18 hålsbanan. Banan är mycket uppskattad av medlemmar.

Karaktär

Park/Skogsbana

Grässort

Tee

Konstgräs

Fairway

Ängsgröe/Rödsvingel

Green

Krypven

Klipphöjder

Tee

10

Fairway

13

Green

03