Lokala regler

SGDF / Regelkommittén. För våra lokala regler hänvisas till anslagstavlan i klubbhuset samt vid 1:a tee.

Lokala regler 2020 för Djursholms Golfklubb

Lokala regler och tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och vid första tee på 18- och 9-hålsbanan.

Golf spelas enligt gällande regler för Golfspel. Spel – och tävlingshandboken kapitel 1-3 (regel 1-24) samt följande lokala regler:

De lokala reglerna och tillfälliga lokala reglerna gäller för allt spel på klubbens båda banor såvida inget annat anges i den lokala regeln eller samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel eller tillfällig lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (2 slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel). 

Out of bounds (regel 18.2) 

 1. Boll som passerat vägen respektive järnvägen på 18-hålsbanans hål 1 och 11 och är i vila på andra sidan vägen respektive järnvägen är out of bounds, även om bollen ligger på en annan del av banan.
 2. Vid spel på 18-hålsbanans hål 4 är boll som kommit i vila på fairway på hål 5 och vid spel på hål 16 som kommit i vila på fairway på hål 17 out of bounds. 

Pliktområden (regel 17) 

 1. Det röda pliktområdet till vänster på hål 3 på 18-hålsbanan som bara är definierat på ena sidan är oändligt.
 2. Lättnad på motsatta sidan är möjlig på hål 6 och 9 på 18-hålsbanan och på hål 2, 5 och 6 på 9-hålsbanan. 

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 1. Mark under arbete:
 2. Alla områden som identifierats av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 3. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för spelförbudzonen måste tas (enligt regel 16.1f).
 4. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med en stödpinne, ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt regel 16.1f.
 5. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror är mark under arbete.
 1. Stora hårda myrstackar på Spelfältet är enligt spelarens val lösa naturföremål som får tas bort (enligt regel 15.1) eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten (enligt regel 16.1).
 1. Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Område definieras med vit spaylinjer som ansluter till ett oflyttbart tillverkat föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Alla avståndsmarkeringar på fairway som visar avståndet till mitten av green eller flaggan är oflyttbara tillverkade föremål.
 4. Stängsel bakom green på 18-hålsbanans hål 1, stängsel i höjd med utslagsplatsen på hål 2 och stängsel utefter högersidan på hål 11 samt stängsel till höger om utslagsplatserna på 9-hålsbanans hål 1 och 8 är oflyttbara tillverkade föremål.

 

Fastställa när och var spelare får öva (regel 5.2b)

 1. En spelare får öva på 9-hålsbanan före eller mellan tävlingsronder på 18-hålsbanan och spelare får öva på 18-hålsbanan före eller mellan tävlingsronder på 9-hålsbanan.

 

 

Tillfälliga lokala regler

 För Djursholms Golfklubb 2020

 18- och 9-hålsbanan.

 Flaggorna

 1. Allt spel mot hål sker med flaggorna i hålen.

Bunkrar

 1. Om Boll som kommit i vila i skada orsakad av tidigare spel i bunkern får lättnad ske genom att bollen placeras på närmaste punkt i bunkern utanför skadan. Dock inte närmare hål.