Driving range

Öppet alla dagar mellan kl 06-19 t o m den 19 oktober. Fr o m fredag den 20 oktober är driving range stängd.

 Välkommen till rangen på Djursholms Golfklubb

Öppettider rangen 06.30 – 19.00, sista slaget 19.15
(19.00 stängs bollmaskinen och Top Tracer-skärmar av)
För allas trivsel och säkerhet ska samtliga medlemmar och gäster följa
dessa förhållningsregler:


- Förbjudet att slå slag längre än 175 meter, oavsett om bollen träffar nätet.
(Top Tracer rapporterar samtliga slag över 175 meter till personalen)
- Förbjudet att slå när gående passerar på vägen
- Förbjudet att plocka bollar på rangen
- Bollar får endast slås från utsatta slagmattor på rangen
- Medlemmar och gäster som har starttid inom 30 minuter har företräde på matta
1, 2 och 3 från höger.
- Rangebilen har alltid företräde vid bollplockning och det är förbjudet att avsiktligt
slå mot bilen
- Vid avslutad träning returnerar alla sina korgar och slänger sitt skräp.

Brist på respekt för dessa förhållningsregler och säkerhetsföreskrifter
medför avstängning från spel och träning på
Djursholms Golfklubb