Föräldramöten

Föräldraengagemanget är en viktig del i juniorverksamheten på DGK och en förutsättning för att klubben skall kunna leverera den förstklassiga juniorverksamhet som vi gör. Det krävs också för att få igång våra juniorer i tävlingar mm. Nedan finns presentationer från de Informationsmöten som Juniorkommittén och klubben genomfört.