Riktlinjer för juniorverksamheten

Som ett led i målet att upprätthålla och utveckla Djursholms Golfklubbs juniorverksamhet har juniorkommittén, juniortränarna och styrelsen kommit överens om ett antal riktlinjer som tränare, föräldrar, ledare och juniorer skall känna till och följa. Är du osäker kring hur dessa riktlinjer skall efterlevas eller tolkas så fråga en tränare eller någon i styrelsen eller juniorkommittén.