Lunch, golfträning och presentation av DGK Indoor 25 april kl 11.30 – 13.30