Anmälan för dig som enbart vill/kan vara med på lunchen alt prisutdelningen