Anmälan till höstmötet den 23 november kl 19.00 i klubbhuset