Bankommittén

Bankommittéen hanterar frågor kring banorna vad gäller kvalitet, utveckling och säkerhet samt vara ett stöd till driften.

Bankommittéen har som uppgift att tillgodose behov av:

- Säkerhet för såväl personal som spelare
- Utveckling av banorna och nödvändig maskinpark
- Utveckling av range och övningsområden
- Visuellt intryck, finish och karaktär
- Utformning som säkerställer önskad spelhastighet
- Banornas förändring avseende årstid och säsong
- Framtagning av budget för att möta ambitionerna
- Säkra medlemmarnas inflytande och engagemang

Den löpande verksamheten sköts av klubbdirektör och greenkeeper. 

Bankommittén 2021 består av:
Fredrik Åhlberg - Ordförande
Johan Orring
Svante Ödman
Britt-Marie Amann