Bankommittén

Bankommittéen hanterar frågor kring banorna vad gäller kvalitet, utveckling och säkerhet samt vara ett stöd till driften.

BANKOMMITTÉN

Bankommittén hanterar frågor kring golfbanorna vad gäller kvalitet, utveckling och säkerhet, samt att vi är ett stöd till driften. Den löpande verksamheten sköts av klubbdirektör och greenkeeper. 

Bankommittén har som uppgift att tillgodose behov av:

- Säkerhet för såväl personal som spelare.
- Utveckling av banorna och nödvändig maskinpark.
- Utveckling av range och övningsområden.
- Visuellt intryck, finish och karaktär.
- Utformning som säkerställer önskad spelhastighet.
- Banornas förändring avseende årstid och säsong.
- Framtagning av budget för att möta ambitionerna.
- Säkra medlemmarnas inflytande och engagemang.

 

Bankommittén 2023 utgörs av:
Fredrik Åhlberg, ordförande
Johan Orring
Svante Ödman
Britt-Marie Amann