Enkät höst 2022- herrar som spelat tisdagar under 2022

Tack för att du tagit dig tid att svara på enkäten, det betyder mycket för oss i Herrkommittén och vårt fortsatta arbete under 2023!