Tävlingshcp och hcp-revision

Tävlingshandicap

För att kunna ta emot pris i klubbens handicaptävlingar skall en spelare ha noterat minst fyra handicapronder i GIT under föregående eller under innevarande år. Detta gäller alla spelare (numera även spelare i handicapgrupp 1).

Reglerna för den årliga revisionen bygger på statistik från en stor mängd handicapronder där rapporten har jämfört respektive spelares medianresultat med ett förväntat genomsnittsresultat för respektive hcp-grupp enligt regelverket.
Vill du veta mer om hur hcp-revisionen går till etc så hittar du mer information på denna länk  Handicap - golf.se

I klubben är det runt 170 medlemmar som kommer att få sin handicap reviderad vilket innebär en höjning med ett eller två slag alternativt en sänkning med ett eller två slag.

De medlemmar som inte har varit föremål för revidering men som av olika anledningar ändå önskar justering av sin hcp är välkomna att kontakta oss (via e-mail...).

 

Världshandicap kommer 2020

Nu släpps mer information kring det nya världshandicapsystemet där dagens sex stora system ska bli ett. Från 2020 kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och spela på lika villkor överallt.

Läs mer här: Världshandicap 2020

 

Nya regler 2019

Golfreglerna revideras och nya regler gäller fr o m 2019. Här finns mer information: Nya regler 2019

 

Med vänlig hälsning,

THK