Startförbud på 9-hålsbanan kl 00.00-08.00 pga dressning.