Medlemskap i Djursholms Golfklubb

Det är många som vill bli medlemmar i Djursholms Golfklubb. Vi har i dagsläget en kö på ca 1500 personer, läs mer om kötider etc i informationen nedan.

Vi har ca 1 500 personer som står i kö för att bli medlemmar i Djursholms Golfklubb. Antalet köande som får erbjudande om medlemskap beslutas av styrelsen varje höst och kan variera från år till år. 

Kötiden för seniorer som inte har familjeanknytning ligger nu 2022 på 4-7 år beroende på om man bor i Danderyds kommun eller ej. Kötiden för juniorer är just nu 2022 ca 4-6 år beroende på om man bor i Danderyds kommun eller inte och om man har familjeanknytning eller inte. Just nu fler juniorer i kö än vi har juniormedlemmar så man är medveten om att kötiden kan bli lång.

Något som också kommer att påverka kötiden framöver är att vi de senaste 2 åren ökat antalet köande markant vilket sannolikt kommer att innebära längre kötider.


DGKs idé är att vara en klubb som prioriterar sällskaps- och familjegolf. Därför har klubben som policy att prioritera köande som har familjeanknytning till aktiv medlem. Som familjeanknytning räknas endast köande som är gift eller sambo med aktiv medlem samt junior som är barn eller barnbarn till aktiv medlem.