Medlemsavgifter 2022

Inträdesavgift      
Inträdesavgift för de som vid inträde
är 27 år och äldre
   35 000 kr  

Inträdesavgift för de som vid inträde är 22-26 år

Det år man fyller 27 år betalar man
resterande inträdesavgift på 25 000:-

  10 000 kr   

Inträdeavgift för de som vid inträde
är 6-21 år

Året man fyller 27 år betalas del 2 av inträdesavgiften på 25 000:-

   5 000 kr  
Medlemslån (medlem före 2022)   19 000 kr  
Aktiv medlem (medlem före 2022) erlägger sitt medlemslån det år man fyller 27 år.    
       
Årsavgifter DGK KGAB Totalt
1.       Fullvärdig medlem      
          Senior (fr o m det år man fyller 27 år) 1300 7850 9150
          Senior (22-26 år) 1300 5700 7000
          Junior (16år -21 år) 1300 2400 3700
          Yngre junior (6-15 år) 1300 1750 3050
       
2.      Vardagsmedlem båda banorna 1300 6200 7500
          samt 9-hålsbanan lörd / sönd       
       
3.       Vardagsmedlem 1300 5200 6500
       
4.       Medlem 9-hålsbanan 1300 3850 5150
       
5.       Passiv medlem 1300    1300
       
       
Övriga avgifter      
Köavgift 200    
Förseningsavgift – DGK 200    
Förseningsavgift – KGAB 400    
Skåp omklädningsrum 250    
Överskåp i vagnhallen 500    
Underskåp i vagnhallen 800    
Elvagnskåp 1200