Medlemskategorier 2024

Anmälan om ändring av medlemskap meddelas skriftligt via mail till info@dgk.nu senast den 31 oktober året innan man önskar byta. 

Maila till info@dgk.nu

Följande medlemskategorier finns på DGK 2024:

 

1.  Fullvärdig medlem
Medlemmar i denna kategori får spela på klubbens båda banor alla dagar i veckan.

2.  Vardagsmedlem 18-hålsbanan samt medlem 9-hålsbanan lördag- sön och helgdagar
Medlemmar i denna kategori får spela på klubbens båda banor måndag till fredag, dock ej helgdagar som infaller på dessa dagar. På lör- sön- och helgdagar har medlemmen rätt att spela på 9-hålsbanan.

3.  Vardagsmedlem
Vardagsmedlemmar får spela på klubbens båda banor måndag tom fredag, dock inte på helgdagar som infaller under dessa dagar.

4.  Medlem 9-hålsbanan
Medlemmar på 9-hålsbanan får spela på klubbens 9-hålsbana alla dagar i veckan.

5.  Passiv medlem (vilande medlemskap)
Medlem utan spelmöjlighet.

Alla medlemmar som har ett aktivt medlemskap får vara med i klubbens arrangerade tävlingar mot erläggande av tävlingsavgift och ev greenfee beroende på vilken medlemskategori man har.