Medlemsavgifter 2022

Inträdesavgift      
Inträdesavgift för de som vid inträde är 27 år och äldre 35 000 kr    

Inträdesavgift för de som vid inträde är 22-26 år

Det år man fyller 27 år betalar man resterande inträdesavgift på 25 000:-

10 000 kr    
Inträdeavgift för de som vid inträde är 6-21 år 5000 kr Året man fyller 27 år betalas del 2 av inträdesavgiften
på 25 000:-
 
Medlemslån  19 000 kr Gäller medlemmar som är med i klubben före år 2022.  
Aktiv medlem erlägger sitt medlemslån det år man fyller 27 år.    
       
Årsavgifter DGK KGAB Totalt
1.       Fullvärdig medlem      
          Senior (fr o m det år man fyller 27 år) 1300 7850 9150
          Senior (22-26 år) 1300 5700 7000
          Junior (16år -21 år) 1300 2400 3700
          Yngre junior (6-15 år) 1300 1750 3050
       
2.      Vardagsmedlem båda banorna 1300 6200 7500
          samt 9-hålsbanan lörd / sönd       
       
3.       Vardagsmedlem 1300 5200 6500
       
4.       Medlem 9-hålsbanan 1300 3850 5150
       
5.       Passiv medlem 1300    1300
       
       
Övriga avgifter      
Köavgift 200    
Förseningsavgift – DGK 200    
Förseningsavgift – KGAB 400    
Skåp omklädningsrum 250    
Överskåp i vagnhallen 500    
Underskåp i vagnhallen 800    
Elvagnskåp 1200