Medlemsavgifter 2021

Inträdesavgift      
Inträdesavgift för de som vid inträde är 27 år och äldre 21 000 kr    

Inträdesavgift för de som vid inträde är 22-26 år

Det år man fyller 27 år betalar man resterande inträdesavgift på 11 000:-

10 000 kr    
Inträdeavggíft för de som vid inträde är 6-21 år 5000 kr    
Medlemslån  19 000 kr    
Aktiv medlem erlägger sitt medlemslån det år man fyller 27 år.    
       
Årsavgifter DGK KGAB Totalt
1.       Fullvärdig medlem      
          Senior (fr o m det år man fyller 27 år) 1200 7650 8850
          Senior (22-26 år) 1200 5600 6800
          Junior (16år -21 år) 1200 2330 3530
          Yngre junior (6-15 år) 1200 1680 2880
       
2.      Vardagsmedlem båda banorna 1200 6050 7250
          samt 9-hålsbanan lörd / sönd       
       
3.       Vardagsmedlem 1200 5100 6300
       
4.       Medlem 9-hålsbanan 1200 3750 4950
       
5.       Passiv medlem 1200    1200
       
       
Övriga avgifter      
Köavgift 200    
Förseningsavgift – DGK 150    
Förseningsavgift – KGAB 350    
Skåp omklädningsrum 250    
Överskåp i vagnhallen 450    
Underskåp i vagnhallen 750    
Elvagnskåp 1200