Banstatus september 2021

Nu har vi snart varit i gång en full säsong med vår ”nya” bana. Vi har fått väldigt fina omdömen och positiva ord om förändringarna som gjorts. Greenerna börjar bli lite trötta efter intensivt spel men mår fortsatt bra. Nu när vi går in i hösten är det viktigt att låta greenerna återhämta sig och ladda upp inför vintern.

Banan kommer hålla öppen till mitten av oktober. De blöta områden som dykt upp i några greenområden är resultat av bristfällig dränering och kommer att åtgärdas av Nelson & Vehccio.

Just nu dressar vi fairways för sista gången i år och har efter detta nått målet om 1000 ton sand under säsongen. Detta är en viktig åtgärd för att ha chans till torrare och fastare fairways.

Sargerna i bunkrarna har många frågat om och vi har påbörjat arbetet med att avlägsna dem. Detta arbete är dock oerhört tidskrävande och vi kommer jobbar vidare med det under hösten. Just nu lägger vi, vid sidan om vanlig skötsel, fokus på att lufta och dressa fairways, lappa och laga dåliga ytor, lufta och stödså greenområden mm. men vi ser fram emot några fina veckor till på banan. 


Fortsätt tänk på att lägga tillbaka torvor, laga era nedslagsmärken och följ skyltar för vagnar och bilar. 

Kommentarer