Viktig info om 2023 års avgifter!

Här kan du läsa om de nya rutiner som gäller vid betalningar för 2023 års avgifter!

Nedan följer info om de nya betalningsrutiner som klubben nu måste genomföra iom nya GIT Online.

Det här är en förändring som vi och alla golfklubbar i Sverige måste genomföra inom kort. Det har att göra med att det gamla GIT-systemet nu stängs ner och det nya systemet har inte den funktionen utan alla betalningar måste gå via min golf.

Många klubbar har redan gjort denna förändring och övriga måste göra det inom kort.

Nedan hittar du en tydllig instruktion om hur du går tillväga för att betala dina avgifter på min golf. Observera att inga fakturor kommer att skickas från klubben.

TÄNK PÅ ATT OM DU VÄLJER ALTERANTIVET "FAKTURA" ELLER "DELBETALNING" I STEG 7 INGÅR DU ETT AVTAL MED SWEDBANK OCH FAKTURAN SKA DÅ BETALAS TILL DEM!

Via denna länk kan du även se en film om hur man gör: Instruktionsvideo på YouTube

Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Kommentarer