Styrelsen informerar om ombyggnationen av utslagsplatserna på 18-hålsbanan

Som ett led i arbetet med vision 2030 togs en masterplan fram för våra banor. En del av den var att göra om

  • Greenområden på 18-hålsbanan (genomfördes 2020)
  • Utslagsplatserna på 18-hålsbanan (påbörjat sommaren 2022)
  • Arbeta med att förbättra fairways
  • Ökad säkerhet på 9-hålsbanan

Vi har i omgångar kommunicerat & beslutat på olika höst- och vårmöten samt följt upp i diverse nyhetsbrev om hur vår masterplan för banorna ser ut. 
Just nu verkar det ha uppstått nya frågor kring ombyggnaden av tee:s på 18-hålsbanan. Som ni kanske vet är juli månad den med lägst beläggning på banan samt den bästa tillväxtmånaden för gräs. Så för att få minsta möjliga störning av spel på banan samt bästa förutsättningar för bygget & såning av gräs byggs alla nya tees nu under julimånad. 

Då entreprenören försöker jobba så fort som möjligt för att hålla nere störandet av spel kan det ibland gå så fort att informationen man fått av receptionen innan rundan hunnit bli inaktuell under pågående runda. Detta är givetvis olyckligt men hoppas att vi medlemmar kan ha överseende de få dagar det sker. Alla inblandade försöker göra sitt bästa för klubben. Skulle man undra efter rundan hur saker ska registreras eller dyl. kan man fråga i receptionen så försöker de vägleda er.

Och om ni undrar hur bra det kan bli, känn efter när ni är på 7:ans nya tee som öppnade förra veckan. Den blev riktigt bra! Planen är att så ska alla nya tees bli när de öppnar senast till nästa säsong.

Omfattning
Målet är att från 2023 kunna öppna en banan med 5 grästee på varje hål och där längderna från respektive tee stämmer överens med golfförbundets rekommendationer och statistik på slaglängder. Det kommer bidra till en bättre golfupplevelse för alla. Förutom att vi justerar längderna och bygger orange grästee kommer vi förbättra vit och gul tee på hål 11 och 14.

Hur påverkas spelet 
Ni kommer att se och uppleva maskiner och ljud, samt de personer som arbetar på områdena som byggs om. Arbetet kommer pågå på 1 till 2 hål åt gången och under tiden då arbetet utförs kommer teemarkeringar flyttas fram, speltempo och spelupplevelsen kommer inte påverkas. 
Banan kommer fortsatt vara handicapgrundande under hela arbetsperioden. 

Tack igen för förståelse och stöttning dessa stökiga veckor och hoppas samtliga får en fortsatt glad golfsommar.

 

Hälsningar styrelsen på Djursholms Golfklubb  

 

Tidigare information om ombyggnationen av tee:s

Arbetet med nya röda och orangea tees är nu i gång och under juli månad får vi dela banan med entreprenören som utför arbetet – för att påverka spelet så lite som möjligt men ändå hålla tempo kommer arbetet utföras på två hål åt gången. Håll utkik efter skyltar som informerar om vad som gäller på respektive hål då arbetet kan flyttas runt mellan olika hål under dagen.

Under nästa vecka kommer vi påbörja byggnationen av nya utslagsplatser på nya hål 7 och 2 på 9-hålsbanan för att sedan kunna öppna den nya bansträckningen. De nya utslagsplatserna på hål 7/18 är nu redo för spel och öppnar idag (fredag 1/7). På hål 4, 6 och 8 (18-hålsbanan) tas mattorna nu bort och spel kan äntligen ske från gräs där.  

Lite om skadorna från vintern..
Återhämtningen från vinterns skador går framåt men spåren från isens täcke syns fortfarande på flera ställen runt greenerna och vi jobbar vidare med att så in nytt gräs där för komma i mål så snabbt som möjligt.  Skillnader på gräs och gräs – På greenerna har vi en gräsart (krypven) som är tålig mot skador från syrebrist som uppstår under ett långvarigt istäcke. På foregreens har vi två gräsarter (Rödsvingel och Rajgräs) där båda har bra egenskaper för täta och lågklippta spelytor men den sistnämnda inte är lika tålig under is. Efter en extrem vinter som denna där många av landets golfklubbar har haft stora problem med vinterskador kom vi ur vintern med i det närmaste fläckfria greener. Foregreens blev däremot på flera ställen helt utslagna tillsammans med vissa tees och fairways som också fick mycket skador. På fairways läker skadorna snabbare då det finns en stor mängd frö från Vitgröe i marken som hjälper till, medan det runt greenerna är minimalt med vitgröe efter ombyggnationen. Att det inte finns en massa vitgröe runt greenerna är helt enligt plan då vi vill undvika att få in detta gräs på våra greener men det gör att vi inte får något ”gratis” utan måste få ut nya frö. 

Vad gör vi för att minimera risken för skador på foregreens i framtiden? Det är svårt att skydda sig mot vädrets makter och när det kommer en vinter som den gångna är det inte mycket som står emot.  Det vi gör nu är att vi sår in gräsarter som har bättre egenskaper för vinteröverlevnad för att skapa bättre förutsättningar (denna typ av gräs fanns inte att tillgå på rulle när vi genomförde ombyggnationen).

 


 

Kommentarer