Anmälan till vårmöte 16 april

Här anmäler du dig till vårmötet tisdagen den 16 april kl 19.00 i klubbhuset.