Välkommen till vår vackra 9-hålsbana!

1

Par
3
Index
15
Gul
133m
Röd
121m

1

Par
3
Index
15
Gul
133m
Röd
121m

Höger bunker är djup, håll vänster.

På detta inledande par-3 hål påverkar den upphöjda greenen och att det ofta är lite motvind att du ganska ofta bör välja en klubba extra. Vänstra halvan av greenen är säkrast då bunkern till höger är både stor och djup.

Fakta om 9 Hålsbanan

När Djursholms Golfklubb bildades 1931 var den då landets fjärde 18-hålsbana. I slutet av 1960-talet utvecklades området och bansträckningen lades om, vilket möjliggjorde att vi kunde addera en något kortare 9-hålsbana, i design av banarkitekten Stig Sköld. Det är vi mycket glada för idag. Vår ”lilla nia” är mycket uppskattad och består av en fin blandning park- och skogshål mellan par 3 och par 5. Dessutom håller greenområdena samma standard som 18-hålsbanan då dessa byggdes om 2007–2009.

Karaktär

Park/Skogsbana

Grässort

Tee

Konstgräs

Fairway

Ängsgröe/Rödsvingel

Green

Krypven

Klipphöjder

Tee

10

Fairway

13

Green

03