Köinformation och anmälan

Vi har just nu ca 2 000 personer, varav ca 850 juniorer som står i kö för att bli medlemmar i Djursholms Golfklubb. Antalet köande som får erbjudande om medlemskap beslutas av styrelsen varje höst och kan variera från år till år. 

Kötiden för seniorer som inte har familjeanknytning ligger nu 2023 på 5-7 år beroende på om man bor i Danderyds kommun eller ej. Kötiden för juniorer är just nu 2023 ca 4-7 år beroende på om man bor i Danderyds kommun eller inte och om man har familjeanknytning eller inte. 

Något som också kommer att påverka kötiden framöver är att vi de senaste 2 åren ökat antalet köande markant vilket sannolikt kommer att innebära längre kötider.


DGKs idé är att vara en klubb som prioriterar sällskaps- och familjegolf. Därför har klubben som policy att prioritera köande som har familjeanknytning till aktiv medlem. Som familjeanknytning räknas endast köande som är gift eller sambo med aktiv medlem samt junior som är barn eller barnbarn till aktiv medlem.

Nedan anmäler du dig till vår kö för medlemskap. Köavgiften är fn 200:-/år.
Barn får ställas i kö fr om det år de fyller 6 år.